Címlap » Közérdekű adatok
Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt.
Központi szám: +(36)-1-600-6560
Hivatalos név (teljes név): MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-044744
Honlap: www.mfbingatlan.hu
Levelezési cím: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
E-mail cím: info @ mfbingatlan.hu
Adószám:12819630-2-41
Cégbejegyzés kelte és száma:2002. május 13., 01-10-044744/179
 
szervezeti ábra
 
 
Szervezeti és Működési Szabályzat (2022)
 
Vezetők: 
Felügyelőbizottság
Kovács István
Felügyelőbizottság elnöke
e-mail: kovacs.istvan@mfb.hu
Dr. Gracza Tünde
Felügyelőbizottsági tag
e-mail: gracza.tunde@mfb.hu
Dr. Vas Imre
e-mail: vas.imre@fidesz.hu
Felügyelőbizottsági tag
e-mail: 
Az MFB-Ingatlanfejlesztő Zrt. vezetősége
Sarlós Nóra
Vezérigazgató
Telefon: +36 1 600 6560
e-mail: sarlos.nora@mfbingatlan.hu
 
Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (feltöltás alatt)
 

A Társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a Társaság felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

Hivatalos név (teljes név):MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Központi szám:(+36 1) 428-1400, (36 1) 428-1500

Faxszám:(+36 1) 428-1490

E-mail:mfb@mfb.hu, ugyfelszolgalat@mfb.hu, kabinetiroda@mfb.hu

Honlap URL-je:www.mfb.hu

Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma, email címe:1051 Budapest, Nádor u. 31. (bejárat a Vértanúk tere felől), + (36 1) 428 1574, + (36 1) 428 1306, mfb@mfb.hu, ugyfelszolgalat@mfb.hu, kabinetiroda@mfb.hu

Ügyfélfogadási idő:személyesen: hétfő-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00 telefonon: hétfő 08.00-20.00, kedd-csütörtök 09.00-16.00, péntek 09.00-13.00

Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Cím:1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postacím:1363 Budapest, Pf.: 17.

Telefonszám:+36 1 354 4800

Webcím:https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

E-mail:ft.cegbirosag@birosag.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-kedd-csütörtök-péntek: 8:15-11:00

Szerda: 8:15-12:30 óráig, és 13:00-15:30 óráig

Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10. Postai cím: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Központi szám: +36-1-484-9100 Faxszám: -

E-mail: szamvevoszek@asz.hu

Honlap URL-je: www.asz.hu, www.aszhirportal.hu

Ügyfélszolgálati iroda címe, telefonszáma, e-mail címe: 1364 Budapest 4. Pf. 54

Ügyfélfogadási idő: -

 
  • A felügyelt költségvetési szervek (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
  • Gazdálkodó szervezetek (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
  • Közalapítványok (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
  • Lapok (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
  • Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)
  • Költségvetési szervek (ezen közzétételi lista elem nem tartalmaz adatot)

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Irányadó jogszabályok jegyzéke:

 

 

 

3. Gazdálkodási adatok

4. 2023. évre vonatkozó energetikai szakreferensi éves riport 

eves_szakreferensi_riport_2022_hu_eredeti.pdf